رضا صادقی خواننده ی مشکی پوش موسیقی پاپ، طی ۴ نوبت در تبریز به اجرای برنامه میپردازد. این کسرت طی روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه سال جاری در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد.
منبع: گراموزیک